De ideale klant

Hoe denk jij over de ideale klant voor je product of dienst, bestaat deze volgens jou? 
En is je product of dienst authentieker dan wel niet succesvoller als deze klant aansluit op jou kwaliteiten?
Ja, naar mijn idee bestaat de ideale klant. Althans de kracht achter profilering van die ideale klant.

Waar vroeger leeftijd, geslacht, inkomensklasse en opleidingsniveau van belang waren bij de bepaling hiervan, is nu ieder individu veel te verschillend.
Ik, vrouw van 31 jaar, getrouwd, zelfstandige met een creatieve opleiding heb echt niet dezelfde koopbehoefte als alle andere vrouwen in die categorie.
Jij toch ook niet? Think about it… 

Relevante vragen naar mijn idee zouden zijn; waar bevindt mijn ideale klant zich? Zowel online als offline, wat doet hij of zij in zijn of haar werktijd en wat in zijn vrije tijd. Welke soort meningen en trends hoort hij daar. Wat maakt hem enthousiast en wat juist niet. Ervaart hij veel tijd alleen of juist met een gezin. Welke ongemakken loopt hij tegen aan en vanuit welke normen en waarden redeneert hij of zij.

Zodra je dit weet en je bent op de hoogte van huidige trends en de markt zelf heb je een bouwsteen van waaruit je kunt werken.
Van waaruit jij je authentieke visie kunt gaan uitdragen waar mensen zichzelf in kunnen herkennen en verbinden. 

En kun je uiteindelijk zelfs de presentatie van je onderneming volledig hierop afstemmen in kleur, materiaal, vorm e.d.